Jste zde: Hlavní strana Aplikace Podlahové topení Vyhřívaná podlaha v koupelně či kuchyni Jak instalovat topnou rohož pro vyhřívání dlažby?

Jak instalovat topnou rohož pro vyhřívání dlažby?

Topné rohože jsou přizpůsobeny pro montáž svépomocí a lze je instalovat snadno.

1

Nejprve dobře změřte plochu podlahy, na níž chcete vytápění instalovat, abyste mohli zvolit správnou velikost topné rohože.

Nezapomeňte, že musíte odečíst zastavěné plochy (záchodové mísy apod.), na nichž nelze topnou rohož použít. Pak zvolte topnou rohož o rozměru nepatrně menším, než má vyměřená plocha.

2

V podlaze udělejte drážku vedoucí k instalační krabici. V ní bude uložena ochranná plastová trubice s podlahovým teplotním senzorem.

Konec ochranné trubice utěsněte, aby do něj nevnikla zalévací směs. Poté trubici ve vysekané drážce zafixujte.

3

Před položením topné rohože musí být podlaha dokonale čistá, zbavená prachu a ostrých předmětů a ošetřená vhodným penetračním nátěrem. Topnou rohož lze pokládat až po zaschnutí nátěru.

Při instalaci na původní dlažbu aplikujte nejdříve vhodný spojovací můstek, který zajistí dokonalé přilnutí tmelu k podlaze.

4

Při pokládání topné rohože dbejte na to, abyste nikde nepřerušili kabelové spojení a nepoškodili ochranou izolaci. Pamatujte, že topný kabel fixovaný na umělohmotné síťovině se nesmí zkracovat!

Speciální lepidlo na topné rohoži umožní její opakované přilepení a odlepení.

Po rozstřihnutí umělohmotného pletiva můžete pokračovat pokládkou samolepící rohože v libovolném směru.

Termokabely na topné rohoži se nesmí vzájemně dotýkat.

Připojovací vodiče topné rohože musí být vedeny do instalační krabice mimo položenou a vyrovnanou topnou rohož. Mezi dvěma termokabely topné rohože by měla být vzdálenost minimálně 5 cm. Tím zůstane také dostatečné místo pro studené připojovací vodiče.

5

Položenou a vyrovnanou rohož zabezpečte proti pohybu. Připojovací vodiče veďte do instalační krabice ochrannou trubicí.

Změřte (popř. nechejte změřit elektrikářem) charakteristický odpor smyčky topné rohože a její izolační stav a změřené hodnoty zaznamenejte.

Zakreslete umístění topné rohože, včetně zaznačení místa spojek, ve kterých přechází červený topný vodič na studené přívody. Doporučujeme také podlahu s položenou topnou rohoží vyfotit.

6

Na celou plochu naneste stěrkou flexibilní nivelační lepicí tmel tak, aby rohož rovnoměrně prostoupil a nikde nevznikly vzduchové bubliny. Topná rohož musí být tmelem zcela pokryta.

Ihned potom můžete pokládat dlažbu.

Pokud je však k disposici pár milimetrů výšky podlahy navíc, můžete dlažbu pokládat až po zatuhnutí flexibilní stěrky, a to na další vrstvu flexibilního lepidla. Snížíte tím riziko poškození topné rohože při pokládání dlažby.

7

Spárování je možno provádět po vytvrdnutí tmelu běžnou flexibilní spárovací hmotou. Na výplň dilatačních spár na podlaze a podél zdí je nutné použít pružný spárovací tmel.

Při čištění spár si počínejte zvlášť opatrně – topná rohož je těsně pod povrchem a je snadno poškoditelná tvrdými či ostrými nástroji.

8

Po zastěrkování topné rohože a také po položení dlažby znovu přeměřte odpor a izolační stav topné rohože a změřené hodnoty zaznamenejte.

Nezapomeňte, že topná rohož by měla být spínána přes termostat s podlahovým teplotním senzorem.

Elektrické zapojení musí provést výhradně odborně způsobilý elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Související informace