Jste zde: Hlavní strana Aplikace Ochrana proti zamrzání Ochrana venkovních ploch proti námraze

Ochrana venkovních ploch proti námraze

Nájezdy

Jednou z nejvýznamnějších aplikací systémů pro rozpouštění ledu a sněhu je automatické udržování nájezdů a výjezdů bez sněhu a náledí, což umožňuje ničím neomezený a bezproblémový provoz v kteroukoliv denní i noční dobu. Tato skutečnost je vysoce ceněna nejen u záchranných a bezpečnostních složek (pohotovostní služby) a u bankovních a veřejně-právních institucí, ale uplatňuje se účinně též při ochraně zdraví civilních uživatelů jak veřejných, tak i soukromých komunikací. Tím je snižován významný podíl úrazů, ke kterým dochází v soukromých prostorách. Některé nájezdy, zvláště s velkým výškovým rozdílem, se při určitých klimatických podmínkách stávají bez ochrany zcela nesjízdné. Nezanedbatelným přínosem instalování ochranných systémů je i úspora nákladů spojených s úklidem sněhu a odstraňováním náledí.

Venkovní schodiště

Tyto stavební prvky se v zimním období, zejména při vytvoření náledí či napadnutí sněhu, stávají velmi nebezpečným místem, na kterém může i při malé neopatrnosti dojít k vážným úrazům. Při ochraně venkovních schodů je vhodné topné kabely instalovat též na ploše pod schodištěm, aby na této ploše nemohla zamrznout odtékající voda z tajícího náledí.

Nakládací rampy

Nákladové plochy musí po celý rok ve dne v noci umožňovat bezpečnou a plynulou práci. Sníh a náledí jsou zde proto naprosto nežádoucí. Ochranné venkovní systémy udržují za každých povětrnostních podmínek bezpečné pracovní prostředí, kde je riziko nehod nebo úrazů sníženo na minimum.

Chodníky

Ochranný venkovní systém pro rozpouštění ledu a sněhu zajistí bezpečné zóny pro chodce a osoby s omezenou pohyblivostí. Pro tento účel často postačí instalovat topné kabely jen v nejkritičtějších místech chodníku nebo pěší zóny. V těchto případech je instalace jednoduchá, rychlá a vzhledem k ostatním výhodám, které přináší, i ekonomicky výhodná.

Automatická regulace minimalizuje spotřebu energie

Firma JAVORA ENERSA dodává regulátory speciálně vyvinuté pro řízení ochranných systémů. Výběr regulačního prvku závisí na způsobu či rozsahu instalace a přání zákazníka. Ke špičkovým zařízením patří regulátor Devireg 850, vybavený digitálními teplotně – vlhkostními senzory. Je určen pro řízení systémů na ochranu venkovních ploch nebo okapových žlabů a svodů. Regulátor Devireg 850 průběžně vyhodnocuje teplotní i vlhkostní poměry na chráněné venkovní ploše a zajišťuje efektivní a plně automatický provoz protinámrazového systému.

Související informace