Jste zde: Hlavní strana Řešení Skladby podlah pro podlahové topení 2.1 Doplňkové vyhřívání podlahy v tenké vrstvě stěrky, na betonu

2.1 Doplňkové vyhřívání podlahy v tenké vrstvě stěrky, na betonu

Skladba prodlahy pro vyhřívání podlahy na příjemnou teplotu. Vytápění místnosti zajišťuje jiné topidlo.
Obvykle je využívána běžná jednotarifní sazba (např. D02) odběru elektrické energie.

Skladba podlahy – na terénu (přízemí)

 • Dlažba na flexibilním lepidle nebo jiná podlahová krytina
 • Flexibilní stěrka tloušťky 6 až 10 mm
 • Topná rohož
 • Tepelně izolační desky F-Board tloušťky 10 mm na flexibilním lepidle – viz komentář níže
 • Nosná betonová vrstva tloušťky 40 až 60 mm
 • Tepelná izolace tloušťky 50 až 100 mm
 • Hydroizolace (+ ochranná betonová mazanina)
 • Základy

Skladba podlahy – patro

 • Dlažba na flexibilním lepidle nebo jiná podlahová krytina
 • Flexibilní stěrka tloušťky 6 až 10 mm
 • Topná rohož
 • Tepelně izolační desky F-Board tloušťky 10 mm na flexibilním lepidle – viz komentář níže
 • Nosná betonová vrstva tloušťky 40 mm
 • Izolace pro kročejový útlum (akustická), polystyren T4000, tloušťka 30 mm
 • Izolace proti vlhkosti
 • Stropní konstrukce

Komentář k této skladbě podlahy

Použít, nebo nepoužít tepelně izolační desky F-Board?

Elektrické podlahové topení v tomto případě slouží pro vyhřívání části podlahy ve vybrané místnosti na úroveň příjemné teploty. Neslouží jako hlavní vytápění domu.

F-Board použijte (topná rohož se položí na desky F-Board):
V případě, že nevytápíte elektřinou, pravděpodobně využíváte běžnou (jednotarifní) sazbu (D02) odběru elektrické energie a provoz elektrického vytápění vyjde dražší, než pri využití přímotopné (dvoutarifní) sazby D57d. Proto je vhodné tepelně izolační desky F-Board v tomto případě instalovat, a to z důvodu úspory provozních nákladů, neboť díky tepelně izolačním deskám dokáže topná rohož nahřát podlahu dříve (nemusí tolik protápět celou vrstvu betonu) a topí tedy kratší dobu.

F-Board nepoužijte (topná rohož se položí na betonovou vrstvu):
Jedná se spíše o nouzovou instalaci, když už máte beton nebo anhydrit na tepelné izolaci hotový a šetříte místem.
V případě, že vytápíte elektřinou a využíváte přímotopnou sazbu D57d (dříve D45d) odběru elektrické energie, můžete s výhodou využít topnou rohož v podlaze i pro komfortní přitápění nebo vytápění celé místnosti. V tomto případě je výhodnější tepelně izolační desky F-Board nepoužít, protože nepotřebujete rychlý zátop, neboť topná rohož je v provozu kvůli vytápění místnosti mnohem delší dobu. Zde je vhodné v podlaze na terénu (v přízemí), pokud je to kvůli výšce podlahy možné, použít silnější tepelnou izolaci pod betonovou mazaninou (vrstvou), a to alespoň tloušťku 100 mm.

Související informace